Kontakt

LangMedia Sp. z o.o.
ul. Skwierzyńska 25/3
53-521 Wrocław

NIP: 671-176-22-04
REGON: 320522802
KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej)
Kapitał zakładowy 180 000 zł


Kontakt z działem obsługi klienta

Adres e-mail: Kliknij obrazek lub przepisz adres e-mail