Słowniki online

Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką zebranych dla Was słowników.

Słownik OXFORD

Wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy językowej, a nie wiedzą, z którego słownika skorzystać polecam słownik Oxford. Jest to niezwykle szybki i wiarygodny słownik. Każde wpisane przez nas słówko zostaje przetłumaczone, a także wzbogacone o szereg przydatnych informacji gramatycznych i semantycznych.

Każdej opisanej frazie zostaje przypisana prawidłowa część mowy oraz szereg definicji. Dodatkowo możemy zapoznać się dużą liczbą przykładów, które dają nam obraz tego, kiedy i w jakich sytuacjach możemy zastosować dane słówko. Jest to bardzo przydatne, ponieważ znaczenie wielu słów w języku obcym jest uzależnione od kontekstu, w którym zostają one zastosowane.

Poza tym każde słówko przedstawione jest w postaci zapisu fonetycznego, co może być pomocne dla wszystkich osób interesujących językiem od strony fonetycznej.

Przydatną funkcją jest także to, iż od każdego słówka tworzone są różne części mowy. I tak przy wyszukiwaniu rzeczownika będziemy mogli także zapoznać się z utworzonym od niego czasownikiem, przymiotnikiem czy też przysłówkiem. Z pewnością w dużym stopniu ułatwia to nam naukę języka obcego.

Podsumowując widzimy, iż słownik ten poza pomocą służy nam także nauką wielu przydatnych i ciekawych rzeczy. Jest to słownik dla każdej osoby, która lubi i interesuje się językami obcymi.